Przejdź do treści

międzynarodowy transport zwłok

Jak wygląda formalność sprowadzenia zwłok z zagranicy ?
Jeśli śmierć obywatela polskiego nastąpiła za granicą, konsul RP zawiadomi rodzinę o śmierci w kraju za pośrednictwem policji lub urzędów terenowych. Gdy śmierć nastąpiła w problematycznych okolicznościach, urzędnik konsularny będzie współdziałał z policją i prokuraturą oraz udostępni rodzinom informacji o wyniku postępowania. Jednakże w pewnych przypadkach pomaga zebranie dokumentów koniecznych do sprowadzenia zmarłego do Polski. W przypadku śmierci za granicą konieczne jest zdobycie zgody naczelnika miejsca pochowania zwłok, na sprowadzenie zwłok z zagranicy do Polski. Starostwa powiatowe funkcjonują w porozumieniu z inspektorami sanitarnymi. Najbliższa rodzina ma zmarłego prawo pochować zmarłego i złożyć powyższy wniosek. Jeśli ciało jest przewożone z zagranicy przez instytut pogrzebowy, to musi dodać do wniosku zgodę rodziny na zlecenie nam wszelkich procedur powiązanych z transportem i pochówkiem zmarłego. Do wniosków dorzuca się akt zgonu albo inny dokument potwierdzający brak chorób zakaźnych. międzynarodowy transport zwłok Wszystkie dokumenty zagraniczne muszą być przetłumaczone na język polski poprzez tłumacza przysięgłego. Zgodnie z licencjami wydanymi przez dom pogrzebowy firma prowadzi działalność powiązaną z wydawaniem aktów zgonu i odmiennych dokumentów koniecznych do przewozu zwłok z zagranicy. Przy eksporcie zwłok należy ująć przepisy aktualne w kraju, do którego zwłoki są transportowane. Przewóz skremowanych szczątków musi odbywać się w warunkach zapewniających właściwe bezpieczeństwo sanitarno-techniczne transportu w danym kraju. Gdy przyczyną śmierci jest wykroczenie, na przewóz zwłok żądana jest zgoda policji albo prokuratora. Zgodę taką pozyskuje dom pogrzebowy dostarczający zwłoki. Zdecydowanie istotne jest to, że trumny przywiezione z zagranicy nie mogą być otwierane, musi być odpowiednio zamknięta. Koszt wysyłki ciała z zagranicy zależy od wielu składników. Zapraszamy do kontaktu. Przedstawimy kosztorys.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.