Przejdź do treści

sprowadzanie zwłok z zagranicy


Sprowadzanie zwłok z zagranicy
Sprowadzenie zwłok i szczątek z zagranicy to w wielu kulturach wieloletni zwyczaj. Niektóre religie zauważają to jako postać szacunku dla zmarłych, w trakcie gdy inni uznają to za wyczyn braku szacunku. Transport zwłok oraz szczątków z odmiennych krajów może zaprezentować szacunek ważny dla zmarłych, natomiast może być to kosztowne, długotrwałe i kontrowersyjne. Całkowicie wybór polega na oddaniu czci umarłym i zezwoleniu innym przeżycia żałoby. Sprowadzanie zwłok z zagranicy pozwala też na upamiętnienie zmarłych w sposób dla nich ważny. Jest to sposób na uświetnienie ich pamięci i wyborów życiowych, a równocześnie sprowadzenie ich do domu. Niektórzy widzą w tym sposób na ofiarowanie hołdu kulturze oraz religii zmarłego. sprowadzanie zwłok z zagranicy Transport zwłok z Niemiec to sposób na wyrażenie miłości oraz szacunku dla bliskiej osoby w szczególny sposób. Niektórzy ludzie mogą czuć się dziwnie honorując w ten sposób śmierć cudzoziemca, więc należy go stosować tylko wtedy, gdy rodzina i przyjaciele mogą pomóc. Oddawanie czci człowiekowi, kto żył poza granicami kraju nie zawsze jest przez każdych respektowane, zwłaszcza, jeżeli w chwili śmierci przebywał w tym kraju. Międzynarodowy transport zwłok może być sposobem na wyróżnienie zmarłych w sposób dla nich znaczący. Szczątki osób, które przebywały za granicą, mogą być przewiezione do kraju ojczystego w celu odpowiedniego pochówku lub kremacji. Daje ponadto rzadką okazję do pochówku z ludźmi innych ras oraz religii. Jest to w szczególności ważne dla osób o różnym pochodzeniu etnicznym i religijnym, które nie są prezentowane na tradycyjnych cmentarzach. Transport zwłok Niemiec umożliwia na ich pochówek lub kremację w stylu i z znakami religijnymi swego kraju. Pozwala jeszcze na bardziej stosowny pochówek lub kremację szczątków, którymi nie zajmowała się rodzina zmarłego. Natomiast koszty sprowadzania zwłok z zagranicy ponosi ubezpieczyciel, gdy go nie ma, to rodzina umarłego. Także pojazdy dedykowane do przewozu zwłok muszą spełnić niezwykle restrykcyjne wymagania technologiczne i sanitarne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.